Definujme si zábavu a názory lidu. Populární kultura jako všeobjímající pole dějin

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D. (Centrum pro studium populární kultury/Národní muzeum)

Abstrakt

Populární kultura byla jako výzkumné pole přijata zejména prostřednictvím oboru kulturních studií (Cultural Studies), jejichž transferem si nachází místo i v akademickém prostředí České republiky. Jde o disciplínu, která má široký rozsah a její devízou je především zájem o jevy masového charakteru moderní společnosti a jejich interpretace. Do vínku oboru patří společenská kritika a její téměř neoddělitelnost od politické problematiky. Svým charakterem má tak studium populární kultury a jeho výsledky jako společenská reflexe „populárního“ velký potenciál zaujmout širší publikum. S cílem rozvíjet konceptuálně málo známý obor bylo zakládáno v roce 2009 i Centrum pro studium populární kultury (CSPK). Od svého vzniku se snaží podněcovat diskusi, organizovat setkávání zájemců o obor a rovněž definovat pole, která považuje hlavně v českém prostoru za opomíjená a přitom důležitá. Během let prezentovala např. témata vztahu center a periferií, české xenofobie či symbolického násilí na jedné a celebrit, subkultur či jídla na straně druhé. Organizace pořádá univerzitní přednášky, popularizační prezentace, mezinárodní konference, má svůj filmový klub jakož k jejím aktivitám patří výjezdy do různých měst se zábavně-vědným programem. Během let byly její aktivity přijímány jako vtip, hluboké intelektuální téma i urážlivá kontroverze. V příspěvku představíme smysl organizace, pro kterou je vědecký přístup nutný, ovšem nedostatečný k naplňování stanovených cílů.