Digitální verze Biografického slovníku českých zemí

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Oddělení biografických studií)

Abstrakt

Biografický slovník českých zemí, generační dílo čeho biografického výzkumu, je v Historickém ústavu AV ČR, v. v. i., zpracováván od počátku 90. let a v knižní podobě vychází od roku 2004. Moderní technologický vývoj ovšem významně proměnil publikační možnosti a v posledních letech je jasné, že jen tištěná podoba již nestačí potřebám a je nutné přejít na elektronickou, po internetu přístupnou verzi. Příspěvek představí současnou elektronickou podobu slovníku. Na internetové adrese biography.hiu.cas.cz jsou volně dostupná hesla z těch svazků slovníku, které již byly v papírové podobě rozebrány, tedy v zásadě osobnosti od písmene A do písmene D, a dále heslář se základními životními daty více než 50 000 osob, které tak či onak prošly českými dějinami od jejich počátku až do současnosti (resp. nedávné minulosti, neboť Biografický slovník českých zemí se věnuje výhradně osobám zemřelým do roku 2000, resp. v posledních svazcích do roku 2010 včetně). Autoři samozřejmě rádi uvítají následnou diskuzi, která by měla být podnětem pro další možný vývoj této elektronické databáze.