"S velkou bdělostí" Současný stav a budoucnost dokumentů v Královéhradecké diecézi

Mgr Martin Rechtorik (Biskupství královéhradecké, Archiv)

Abstrakt

Zamyšlení nad současnou situací a budoucností archivních dokumentů, jejich hodnotou a možnostmi dlouhodobého uchování. První část příspěvku se věnuje analýze historického vývoje v celé Královéhradecké diecézi na základě dostupných statistických údajů. Tato analýza je nutná k hlubšímu pochopení současné situace. Zmíněny jsou proměny diecéze zejména ve 20.století, v souvislosti se vznikem Československé církve, odsunu německého obyvatelstva, perzekuce římskokatolické církve ze strany komunistického režimu. Pozornost je věnována zejména vynuceným proměnám v majetkovém držení, které vedly k současné situaci. V další části se příspěvek dále zaměřuje na popis aktuálních problémů a jejich konkrétních řešení. Kromě situace na farách, které je vhodné porovnat s ohledem na jejich rozsah jak územní, majetkový, tak i co se týká početnosti věřících. Otázka dlouhodobého uchování se dotýká zvláště centrálního úřadu biskupství, které se postupnou administrativní centralizací stává více a více důležitou. Poslední část příspěvku se shrnuty největší hrozby, problémy a otázky jako např. lidský faktor, postupující digitální temno, stavební činnost.