Historie v područí strukturálních fondů?

Mgr. Petra Svobodová, PhD. (Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Vila Löw-Beer v Brně)

Abstrakt

Předkládaný mezioborový příspěvek se zaměří na památkovou obnovu čtyř slavných brněnských vil – vily Löw-Beer, Stiassni, Tugendhat a Jurkovičovy. Domy byly postaveny v první polovině 20. století. Každé obnově předcházel více či méně důkladný stavebně-historický průzkum a každá z vil má v současnosti jiné zaměření (vila Löw-Beer slouží jako muzeum s nainstalovanou stálou muzejní expozicí Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, vila Tugendhat je instalovanou památkou moderní architektury, Jurkovičova vila prezentuje všestranné aktivity svého tvůrce a při vile Stiassni sídlí metodické centrum moderní architektury). Ostatně každá vila má jiného správce a zřizovatele – vlastníka. Je otázkou do diskuze, zda historická zjištění byla respektována či opomíjena nebo zda plánovaná rekonstrukce (možná přímo příslib značných finančních prostředků) nedeformovala budoucí využití rodinných domů navzdory zjištěním historiků. Předmětem příspěvku bude zhodnocení přípravy a průběhu památkové obnovy, současné využití v rámci paměťových institucí a role historie / historika v tomto procesu. Závěrem se příspěvek dotkne i aktuální situace další z brněnských vil – Arnoldovy vily v Černých Polích, která na rekonstrukci a definování svého smysluplného využití stále ještě čeká.