Občanská společnost se vyrovnává s minulostí. Smíření 2016.

Mgr. Matěj Spurný (Antikomplex, z. s./ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)

Abstrakt

S ohledem na česko-německé vztahy byl rok 2015 často nazýván tzv. rokem smíření. Uskutečnilo se množství akcí, které se snažily o narovnání česko-německých vztahů, a to zejména připomenutím a společnou reflexí některých událostí naší společné minulosti. Spolek Antikomplex, z.s., se od roku 1998 snaží iniciovat kritický dialog o dějinách Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podnítit občany na obou stranách hranice k tomu, aby se ohlédli k tématům minulosti se postavili čelem. Neboť schopnost maximálně otevřené reflexe vlastní historie patří nejpozději od druhé světové války k základním dovednostem každé svobodné občnaské společnosti. Jde o to, aby na nás z minulosti nečekaně nevyskakovala dávná traumata, jimiž je možné někomu nahánět strach. V rámci projektu Smíření 2016 jsme iniciovali několik aktivit, jež měly na tyto snahy navázat a zároveň zaměřit česko-německý dialog více na současnost, nasměrovat ho do budoucnosti. V rámci několika provázaných aktivit jsme se pokusili reflektovat ty temné kapitoly naší minulosti a poukázat na příběhy lidí, které minulost propojila a ne rozdělila, kteří sami ukazují, jak může naše soužití vypadat. V projektu se uskutečnil jednorázový koncert Smíření a vznikla putovní výstava mapující česko-německé vztahy z hlediska domů, kdy se současní čeští a bývalí němečtí majitelé dodnes setkávají. Otázky pro panel: Co pro české země znamenalo vysídlení Němců? Jak se o něm máme dnes ve školách učit? Jak ho vnímá občanská společnost v Čechách a jak v Německu? Lze historické trauma překonávat občanským dialogem a na úrovni občanské společnosti?