"Oficiální čechoslovakismus": státotvorný koncept nebo floskule?

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. (Lauderovy školy při ŽOP v Praze)

Abstrakt

V odborných textech i dobové publicistice se objevuje pojem "oficiální čechoslovakismus". Šlo o promyšlený a legislativně zakotvený koncept, nebo spíše o vágní rétoriku? Kdo byl pokládán za reprezentanta onoho postoje? V čem spočívá úskalí výzkumu recepce a praxi "oficiálního čechoslovakismu"? Lze jistě hovořit o politických a intelektuálních elitách coby reprezentantech "oficiálního čechoslovakismu", stejně jako o textech, v nichž se tento odrážel. Šlo ale o pojem s ustáleným a sdíleným, konsenzuálním obsahem, nebo spíše o jakousi povšechnou charakteristiku často různorodých individuálních postojů? Lišil se čechoslovakismus ústavní od postojů TGM, Alberta Pražáka, Dušana Jurkoviče či Vladimíra Fajnora? Pokud ano, v čem? A jak byl tento pojem recipován mimo elitní komunikační platformy? Má pravdu Robert Kvaček, když říká, ze pojem politický národ se v rámci ČSR objevuje až během 30. let? Otazníků kolem zdánlivě probádané problematiky je očividně mnoho. Tento příspěvek se nechce pokoušet je vyřešit, spíše jen naznačit cesty, jimiž by se další výzkum mohl ubírat.