"Hledá se dnešní dítě!" Populační politika a pedagogika v sedmdesátých a osmdesátých letech

Prof. Dr. Martina Winkler (Univerzita Brémy, Historie)

Abstrakt

Více než kterýkoliv jiný společenský diskurs se politika rodinná, populační i školní pohybuje soustavně na hranici mezi soukromou a veřejnou sférou. Sám „objev“ rodiny a dětství jako historický fenomén devatenáctého století byl určen ambivalencí těchto dvou vzájemně na sebe působících sociálních oblastí. Příspěvek se zaměří na souhru, rozpory a dynamiku různých témat okolo rodiny a dětství (například plánování rodičovství, teorie a praxe výchovy, debaty o problémech „moderního“ dětství) v rámci jak vědecko-technické revoluce a autority expertů, tak normalizačního zájmu o soukromí. Více než kterýkoliv jiný společenský diskurs se politika rodinná, populační i školní pohybuje soustavně na hranici mezi soukromou a veřejnou sférou. Sám „objev“ rodiny a dětství jako historický fenomén devatenáctého století byl určen ambivalencí těchto dvou vzájemně na sebe působících sociálních oblastí. Příspěvek se zaměří na souhru, rozpory a dynamiku různých témat okolo rodiny a dětství (například plánování rodičovství, teorie a praxe výchovy, debaty o problémech „moderního“ dětství) v rámci jak vědecko-technické revoluce a autority expertů, tak normalizačního zájmu o soukromí.