Umění v univerzitním campusu

Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. (VŠB - Technická univerzita Ostrava, FAST/katedra architektury)

Abstrakt

Umění v univerzitním campusu Tématem příspěvku je spojení uměleckých děl a architektury ve 2. polovině 20. století se zaměřením na umístění a roli výtvarného umění v univerzitním areálu. Výzkum je zaměřen na výtvarná díla ve veřejném prostoru areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V době, kdy vznikalo architektonické řešení areálu VŠB (od roku 1964), byla výtvarná díla téměř povinnou součástí architektury veřejných staveb a veřejného prostoru. Z rozpočtu staveb byly na „výtvarnou výzdobu“ věnovány prostředky představující 1-4 % investičních nákladů. Architekti s výtvarnými díly začleněnými do staveb počítali a účastnili se rozhodování odborných komisí, které hodnotily návrhy vzešlé z výtvarných soutěží. Za dobu existence areálu VŠB tvoří sochařská díla v něm umístěná sbírku, jejíž hodnota je nejenom výtvarná a historická, ale i finanční. Výzkum si dává za cíl postupné vyhodnocení současného stavu uměleckých děl, poznání jejich historie a doložení geneze artefaktů pátráním v archivních materiálech. Smyslem je poukázat na nutnost ochrany a údržby stávajících výtvarných děl a možnost koncepčně doplňovat univerzitní sbírku moderního umění. Budování sbírky je vědomé úsilí. Univerzity často budují hodnotné umělecké sbírky, které dokládají například určitý kulturní aspekt jejich činnosti a posilují rovněž jejich prestiž. Na VŠB jsou instalace výtvarných artefaktů v současnosti ponechány více méně náhodným rozhodnutím. I technicky zaměřená škola může ve svém prostředí ubytovat kvalitní umělecká díla, která budou podněcovat fantazii a tvořivost. Umělecká výchova není předmětem kurikula většiny oborů vyučovaných na VŠB, ale právě architektura prostředí a umělecká díla mohou racionálně založeným akademikům i studentům pomoci uniknout jednostrannosti.