Hudebniny mezi farními písemnostmi a jejich evidence

Mgr Vladimír Maňas, Ph.D. (Masarykova univerzita, Ústav hudební vědy FF MU)

Abstrakt

Na území České republiky jsou dnes v zásadě dva základní přístupy k evidenci hudebnin v rámci farních archivů, a to na základě historicky zemské organizace. Základní přehled o relevantních sbírkách v Čechách podává kolektivní práce Průvodce po pramenech k dějinám hudby: Fondy a sbírky uložené v Čechách (Praha 1969); přičemž velké množství sbírek zůstává stále na farách, řada z nich navíc nepodchycena ani zmíněnou publikací. Na Moravě naopak neexistuje podobná práce, ale drtivá většina cenných sbírek byla soustředěna v Moravském zemském muzeu, z části dalších muzejních institucích; obdobná situace platí i pro území tzv. českého Slezska. V příspěvku bude nastíněn aktuální stav bádání i evidence včetně průniku se současnými výzkumnými projekty, především s aktuálním výzkumem historických inventářů v českých zemích. V rámci tohoto projektu byly studovány jak farářské relace pražské arcidiecéze, tak děkanské matriky olomoucké diecéze, ale i další typy pramenů, především dosud málo využívané série farních inventářů pražské arcidiecéze z 18. století, které v olomoucké diecézi nemají paralelu.