Proměny kádrové politiky KSČ v letech 1963–1972

Martin Štefek (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Ústav politologie)

Abstrakt

Systém nomenklatury byl klíčovým pilířem moci Komunistické strany Československa. V tuzemské i zahraniční literatuře o režimech sovětského typu je však tato problematika spíše opomíjena. Kromě prací Karla Kaplana, Vladimíry Hradecké a Františka Koudelky zde chybí práce zaměřené na fungování tohoto klíčového mocenského mechanismu. V západní sovětologii/historiografii kromě Voslenského práce "Nomenklatura: Anatomy of the Soviet Ruling Class" nevyšel rozsáhlejší text o tématu. Cílem příspěvku je zachytit proměny systému kádrové politiky prostřednictvím porovnání nomenklatur ÚV KSČ z let 1963, 1966, provizorních kádrových pořádků z let 1969, 1970 a "normalizační" nomenklatury z roku 1972. Autor se zaměří nejen na rozsah a strukturu seznamu funkcí, pojedná též o změnách v praxi obsazování vrcholných postů v politice, hospodářství a společenských organizacích. Jádrem příspěvku bude zachycení způsobu, jakým KSČ znovuobnovovala monopol na obsazování kádrů po potlačení pražského jara, během kterého se systém nomenklatury téměř zhroutil. Pozornost bude věnována také vlivu vedení KSSS na obnovování systému po roce 1969.