Průvodce, nejlepší přítel cestovatele i turisty

Mgr. Lenka Rudová, MA (Univerzita Karlova, Seminář obecných a komparativních dějin)

Abstrakt

Příspěvek Lenky Rudové si klade za úkol zaměřit se na specifický aspekt cestování, tj. na turistické průvodce. Dá se říct, že turistický průvodce se stal neodmyslitelnou součástí cestovatele (a později turisty). Ten, vydávaje se do dosud nenavštívených končin, potřebuje pomoct nejen s orientací, ale také s roztříděním přemíry vjemů. Turistický průvodce se tak stává jeho nejlepším přítelem, někým, komu cestovatel do určité míry bezmezně důvěřuje. Průvodce tudíž může ovlivnit cestovatelův zážitek, a stává se tak důležitým prvkem cestování. Příspěvek bude sledovat rozvoj průvodců a neopomene analyzovat kolekce, které významně ovlivnily vývoj tohoto žánru. Především se bude zabývat tzv. baedekry a kolekcemi Michelin a Guide Bleu. V tomto ohledu neopomene zkoumat, jak se průvodce postupem času měnily, až se ustálila jejich forma i obsah (text, ale i o různé druhy tabulek, grafů, ilustrací, fotografií a map), i jaké bylo jejich zaměření, co se týče cílové destinace i čtenářské skupiny. Zvláštní postavení bude mít rozvoj českých průvodců, přičemž se autorka zaměří i na otázku, jak lze pojem český průvodce nahlížet.