Interaktivní mapa jako nástroj budování paměti multikulturního města

Mgr. Zuzana Schreiberová (Multikulturní centrum Praha, Univerzita Karlova v Praze, Praha sdílená a rozdělená/ Katedra Obecné antropologie)

Abstrakt

V rámci konference bych primárně prezentovala projekt svého zaměstnavatele Multikulturního centra Praha v panelu 29. Pokud to časové uspořádání konference umožní, vystoupila bych se svým dizertačním projektem v panelu 65, ale preferuji účast v panelu 29. Panel 29 Projekt "Praha sdílená a rozdělená" Multikulturního centra Praha narušuje pohled na Prahu jako město jednoho národa. Prahu představuje jako město, kde soužili česky a německy mluvící Pražané a Pražanky, jejichž často křehké identity nebyly vymezené pouze prostorem, ale jazykem, dobou, politickým kontextem, předsudky a stereotypy.Kde se nacházely tyto hranice sdílení a rozdělení v každodenním životě města, jak pohyblivé byly a jak se zostřily v důsledku druhé světové války a holokaustu, přiblíží paměťová mapa a komentované procházky po Praze. Avšak ani po druhé světové válce se město nestalo statickým a homogenním. Po odsunu Němců přicházeli do Prahy noví obyvatelé, například Romové V rámci příspěvku budou představena jednak teoretická a metodologická východiska projektu a také konkrétní příklady z fungování projektu - ať už se jedná o volbu a vytváření témat na mapě, komentované procházky pro širokou veřejnost,. Speciální pozornost bude věnována projektu pro školy "Nevíme, co budeme zítra jíst", který vznikl ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Během dvouhodinové procházky centrem Prahy se studenti seznamují s osudy uprchlíků před nacismem - ať už se jednalo o obyvatele obsazených Sudet, antifašistické uprchlíky z Německa či židovské obyvatelstvo opuštějící Protektorát. Čtou a analyzují dobové dokumenty, memoáry, úryvky z beletrie, využívají ukázky z filmů - vše pomocí tabletů, což je pro studenty velmi atraktivní forma.