Biogramy německých divadelníků v českých zemích v 19. století

Mgr. Berenika Zemanová Urbanová (Institut umění - Divadelní ústav, Kabinet pro studium českého divadla)

Abstrakt

K tématu č. 1) prezentace výsledků prosopografických výzkumů specifických skupin a představení možných metodických přístupů Zpracování života a tvorby osobností německého činoherního divadla 19. století představuje důležitou tematickou oblast divadelních dějin českých zemí, které jsou soustavně zpracovávány v rámci dlouhodobého projektu Kabinetu pro studium českého divadla (Institut umění – Divadelní ústav) „Česká divadelní encyklopedie“. Na rozdíl od dějin česky hraného divadla, jejichž systematické mapování má dlouhodobou tradici, vznikají biogramy německých divadelníků prakticky na zelené louce. Na druhou stranu, německé divadlo pokrývalo velkou část Evropy a má tedy k dispozici zřejmě kvantitativně větší množství pramenné základny, z níž může čerpat (týká se to především denního tisku). Kromě běžných pramenů evidenční povahy (matriky, pobytové přihlášky aj.) jsou pro výzkum německého divadla zásadní specifické druhy pramenů, jako jsou divadelní almanachy (především tzv. celoněmecké), divadelní žurnály (abšídy) a divadelní cedule. Postupná digitalizace a on-line dostupnost většiny těchto do nedávné doby rozptýlených pramenů značně napomáhá výzkumu, stejně jako mezinárodní spolupráce a výměna informací s příbuznými pracovišti na území ČR a v zahraničí.