Modernizační model Hanze Ulricha-Wehlera a společensko-ekonomické proměny v pražské kopané před rokem 1914

Mgr. Petr Kužel (Národní technické muzeum, železniční muzeum)

Abstrakt

Nejpopulárnější hra na světě pronikla na území Čech už v posledních desetiletích 19. století, kdy zejména v pražských městech a předměstích zařazovalo mnoho českých i německých sportovních spolků mezi své aktivity i tzv. „football“ původem z Anglie. Náhlé a dlouhotrvající přerušení pozitivního vývoje vypuknutím první světové války v létě 1914 a hluboké politické a společenské změny po skončení konfliktu izolovaly předválečné dění a vytvořily z něj unikátní reliktní prostředí, které představuje hlavní zdroj námětů přednášky. Sportovní výsledky však příspěvek ponechává stranou a na základě modernizačního modelu významného německého historika Hanse-Ulricha Wehlera popíše dobu po roce 1900, kdy dochází ke vzniku specializovaných klubů kopané, ke zrození profesionálního hráče na úkor nadšeného amatéra, dotváření loajalit k mužstvům na základě národnosti a společenského zařazení diváka nebo budování kvalitativně a rozměrově vyhovujících ploch, na něž se hra přesouvá z předměstských plácků. Nikdy nedošlo v historii sportu ke srovnatelně převratným změnám. Fotbal se stal společenským fenoménem.