Poštovní známka - nedoceněný historický pramen i didaktizované médium?

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra historie)

Abstrakt

Poštovní cenina vyjadřující poplatek za spojovou službu jako pramen historického poznání tuzemské badatele dosud výrazněji neoslovila. S analogickým přístupem se pak logicky setkáváme v prostředí školní dějepisné edukace, v němž analýza a interpretace poštovních známek dosud představují velkou neznámou. Lze přitom předpokládat, že jakákoli forma a míra uvedeného uplatnění by je přiblížila žádoucím badatelským trendům historického vzdělávání i mediální výchovy. Příspěvek si klade za cíl upozornit na výpovědní, motivační i edukativní potenciál filatelistického materiálu. Ať už se jedná o reflexi propagandistického soupeření dvou mocensky a ideologicky definovaných bloků ve studené válce nebo mezníky našich národních dějin. Uplatnění krátkých textů v hlavních evropských jazycích, záměrná sdělnost obrazu, chronologie, mapové evokace a základní emblematika vytváří z námětů známek netradiční informační zdroje. Jejich didaktizací lze vytvořit vhodné médium pro receptivní i produktivní činnosti, jednoduché i pokročilé analytické postupy mezipředmětového charakteru již na druhém stupni základní školy. Postup bude účinnější, jestliže žáci předtím přišli do styku s jinými vizuálními médii a mohou tedy srovnávat prostřednictvím multiperspektivních strategií.