Panovnické rezidence doby lucemburské v Praze a Saský dům

Mgr. František Záruba, PhD (nezávislý badatel, - )

Abstrakt

Saský dům vystavěný v těsné blízkosti menší mostecké věže na Malé straně patří sice k poměrně známým památkám, a to především pro svou pozdně renesanční podobu. Jádro domu tvoří ovšem gotická palácová stavba, která byla objevena v 60. letech a její nález byl publikován na počátku 70. let 20. století H. Ječným. Ale ze současné literatury je patrné, že její význam zůstal nerozpoznán. Například v Uměleckých památkách Prahy – Malá Strana není článek H. Ječného vůbec citováván, v jiných dílech je zmíněn jen okrajově nebo vůbec. Tento nález, jak se zdá, byl totiž nejspíše zastíněn jen o málo později objeveným domem U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, s nímž ovšem Saský dům má mnoho společného. Stojí tedy před námi prvořadá památka, s níž se ovšem pojí řada nejasností. Dosavadní bádání spíše nastolilo řadu otázek, nad kterými je se nutné vážně zamyslet, především je nutné vyřešit osobu stavebníka a genezi architektury Saského domu.