Božkov - proměna zemědělské osady v rekreační letovisko Pražanů

PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny)

Abstrakt

Vesnice Božkov (cca 30 km jihovýchodně od Prahy) byla až do počátku 20. let minulého století běžnou zemědělskou osadou středních Čech. Existující objektivní podmínky (zejména dopravní a geografické, tj. blízkost železniční trati, zvlněná krajina v nejbližším okolí, nedaleká řeka Sázava a také sousední městečko Mnichovice) předurčovaly tuto lokalitu pro to, aby se stala cílem rekreačních výjezdů (zprvu hlavně prázdninových, později i víkendových) četných obyvatel Prahy. Forma rekreačních pobytů ve podobě letních bytů a nakrátko pronajímaných objektů přerostla na přelomu 20. a 30. let v mohutnou vlnu stavební aktivity v dané lokalitě. Počet domů v Božkově vzrostl během půldruhého desetiletí téměř pětinásobně - ze dvou desítek objektů v polovině dvacátých let na více než stovku na přelomu let třicátých a čtyřicátých. Stavěny byl přitom relativně honosné vilky, běžné zahraní domky i dřevěné a jenom částečně zděné chaty. Příspěvek sleduje jak geografický rozrod obce, tak proměnu její infrastruktury (zejména její návaznost na blízké Mnichovice). Všímá si i sociálního zařazení nových obyvatel lokality a mapuje také místo jejich "původu", tj. ze kterých částí Prahy se rekrutovali. Stranou nezůstává ani dopad stavebního boomu na podnikatelské (zejména stavební) aktivity firem z blízkého i vzdálenějšího okolí. Navrhovaný příspěvek pomůže obohatit typologii rekreačních lokalit, které v průběhu modernizačního procesu vznikaly v blízkosti velkých industriálních (industrializujících se) center.