Perspektivy českých sociálních dějin

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita, CHSD)

Abstrakt

Referát otevírá diskuzi k aktuálním českým sociálních dějin v kontextu evropského a světového vývoje. Kromě postižení aktuálního stavu a vývoje oboru posledních let si klade za cíl nastínit budoucí směřování oboru. Míní rozvinout debatu k metodologii oboru, interdisciplinárním přístupům, novým tématům i reinterpretaci starších výzkumů v nových kontextech. Míním diskutovat o těchto tématech: 1. Přínos českých sociálních dějin v globálním kontextu oboru. (Zásadní práce a témata, která vyvolala odbornou a veřejnou diskuzi doma a v zahraničí) 2. Metodologie. Komparativní práce versus případové studie? Inovace a originální přístupy nebo návrat k tradičním metodám? 3. Hranice interdisciplinarity oboru. Kde končí a začínají hospodářské a sociální dějiny? Přínos sociologie, sociohistorie, ekonomie, filozofie a sociální antropologie pro hospodářské a sociální dějiny. 4. Nová témata českých sociálních dějin aneb po „dlouhém“ 19. století do století válek, totalitárních režimů a post-totalitární transformace. 5. Kam směřovat výzkum sociálních dějin 19. století po syntéze "Nástin sociálních dějin českých zemí 1781-1914"?