Podnikatelstvo jako nová skupina společnosti a jeho role při vytváření sociálních sítí v monarchii (na příkladu stavební firmy Pittel & Brausewetter)

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra aplikované ekonomie)

Abstrakt

Podnikatelé jako nový subjekt ve společnosti byli schopní právě díky rozšiřování svých sociálních sítí zvyšovat svoje pozice a navázat kontakty i mimo "svůj svět". Byla patrná snaha o navázání moderních ekonomických, kulturních, politických, profesních vztahů a vazeb, patrná na řadě příkladů. Jedním z nich jako případová studie může být firma Pittel & Brausewetter se sídlem ve Vídni a řadou poboček různých částech monarchie - včetně českých zemí. Byla založena roku 1870 ve Vídni mladým stavebním inženýrem Victorem Brausewetterem a podnikatelem baronem Adolfem Pittelem. Hlavním oborem její činnosti bylo stavebnictví, především stavby z betonu, později železobetonu, mosty, kanalizace, průmyslové stavby – trh překvapovala neustálými inovacemi. Propojení sociálních sítí pomáhalo vstupovat do komunální politiky, ale také i do akademických sfér (především spoluprací s technickými vysokými školami ve Vídni, v Brně i v Praze), do dalších vazeb spolupráce s architekty, ale především do rozšiřování sociálních sítí v mnoha místech monarchie, kde firma zakládala své pobočky. Dostala se tak i do sféry, kterou dnešním jazykem můžeme nazvat "interkulturní management", což znamenalo rozšíření sociálních sítí a vazeb napříč jednotlivými částmi monarchie. Fenomén propojování různých rovin sociálních sítí tak výrazně pomohlo uznání skupiny podnikatelů tehdejší společností.