Acta Comeniana mezi "tradicí" a "inovací": pokus o proměnu komeniologického časopisu

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)

Abstrakt

Příspěvek do panelové diskuse o proměně českých historických časopisů se zaměří na proměňující se publikační strategii a redakční praxi původně čistě komeniologického časopisu Acta Comeniana, který od devadesátých let postupně rozšiřoval svůj záběr na problematiku intelektuálních dějin raného novověku. Jakým způsobem se v průběhu tohoto procesu uplatňovalo pojímání "oborovosti" a "interdisciplinarity" v redakční praxi a v autorských publikačních strategiích, a to jak pokud jde o studie, tak pokud jde o recenzní rubriku? Dá se určit míra "tradice" a "inovace" v tematické náplni časopisu? Do jaké míry a jak úspěšně se časopis internacionalizoval? Jaký vliv má na redakční praxi i na autorské strategie peer-review proces a způsoby hodnocení vědecké produkce v ČR? Do jaké míry je časopis tematicky a autorsky závislý na svém institucionálním zázemí a do jaké míry na širších vztahových sítích českého a internacionálního vědeckého provozu? To jsou jen některé otázky, které autor příspěvku bude klást z pozice insidera, přesto bude usilovat o analytickou perspektivu.