Kulturní fenomény ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

Garanti:

Abstrakt

Sekce je tematicky a metodologicky vystavěna na výzkumu „Centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménu ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání“, realizovaném na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci. Staví na premise, že současná doba je často vnímána jako „éra obrazů“. Doba, která do značné míry upřednostňuje vizuální vnímání světa. Předmětem jednání sekce by měla být diskuse, nakolik a jakým způsobem bylo toto vizuální vnímání světa uplatněno v dějinách, resp. v jakých dimenzích a jakým způsobem. Účastníci panelu by si zároveň měli položit otázku po interdisciplinárním přístupu při zkoumání vizuality v dějinách. Sledovaná témata: teorie a praxe kulturních dějin, dějiny a vizualita, obraz kult a prostor, imaginace, text a obraz, reprezentace, místa paměti.