Československá společnost v kontextu poválečné evropské modernity i její krize

Garanti:

Abstrakt

Formát: Kulatý stůl/pódiová diskuse 5-6 účastníků + moderátor po krátkých (5-7minutových) diskusních vstupech ca hodinová diskuse Složení: Účastníci: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (ÚHSD FF UK) Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (ÚHSD FF UK) Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (ÚSD AV ČR) Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚHSD FF UK / ÚSD AV ČR) XXX Moderátor: XXX Abstrakt: Ačkoliv se klíčové tendence poválečného světa – důraz na plánování, expertní řízení, nové pojetí práce nebo konzumerismus – utvářely již v dřívějších dobách, teprve po druhé světové válce se staly systémovými rysy evropského uspořádání. Plánování a řízení společenských procesů získalo svůj výraz v různých modelech poválečného sociálního státu. Expertní řízení zaznamenalo nejen bezprecedentní nárůst významu pro klíčová rozhodnutí, nýbrž prošlo i procesem diferenciace, z něhož krystalizovaly návrhy alternativ (ekologických, pojatých lidskoprávně, ve vztahu k různě definovaným menšinám). Svět práce prošel od 70. let výraznou proměnou, vyznačující se postupným úpadkem zpracovatelského průmyslu a nárůstem významu nových technologií a později i expanzí „flexibility“ práce (proměnou od fordistického modelu k ne-hierarchickým a individualizovaným podobám). Konzumerismus se nejpozději od 70. let prosazoval nejen jako životní styl a každodenní zkušenost, ale i jako orientační bod v utváření legitimity panství. Diskusní panel se soustředí na tyto a podobné otázky sociálních dějin nejnovějšího období. Vedle významných systémových rozdílů mezi Východem a Západem působila v druhé polovině 20. století řada paralelních trendů a procesů. Na tomto pozadí se diskuse zaměří jednak na specifika československé cesty poválečné rekonstrukce i zvládání krizí, jednak na společenské předpoklady poválečného hledání stability a legitimity panství.