Paměťové instituce a společnost ve 20. století

Garanti:

Abstrakt

V roce 2018 si budeme připomínat dvousetleté výročí založení Národního muzea. Blížící se jubileum v samotném Muzeu posloužilo jako impuls ke znovuotevření tématu jeho dějin a může být také východiskem pro komparativní studia v oblasti dějin paměťových institucí v České a někdejší Československé republice i v obecnější rovině. Jedná se o téma mnohovrstevnaté a stejně tak tématicky pestrý může být tento panel: 1) dějiny vědních oborů a sledování změn, jakými se tyto obory ve 20. století v muzeích a příbuzných institucích studovaly: měnící se publikační a prezentační strategie, vzájemné ovlivňování či naopak uzavřenost jednotlivých typů institucí v horizontální i vertikální rovině, možnosti a průběh prosazování nových metodických postupů v prostředí těchto institucí; 2) úloha muzeí a jejich rezonance ve společnosti v politicky pestrém 20. století - muzea v prostředí různých politických režimů a jejich vyrovnávání se s nimi, rozdíly mezi oficiální prezentací instituce a poměry uvnitř ní (např. existence ostrůvků svobodného bádání); 3) specifické metody a prameny k výzkumu dějin paměťových institucí - zkušenosti s oral history, prameny mediální, tradiční písemné prameny a jejich možnosti a limity.