Katolická reforma mezi koncilem a reformací

Garanti:

Abstrakt

Panel se zaměří především na katolickou reformu v druhé polovině 15. a na počátku 16. století v Evropě i v českých zemích, tedy v období mezi konciliarismem a německou reformací. Jde především o návrat papeže do jednoznačně vedoucí pozice v církvi, který ovlivnil záležitosti církevní hierarchie i postavení církve v lokálních podmínkách. Mezi témata panelu tak bude patři i vztah církve a místní politické moci, jakož i vztah místních církví k římskému centru. Otázky se však netýkají pouze církve jako instituce, ale především záležitostí náboženského života v pozdně středověké Evropě. V českém i evropském prostředí je možné sledovat reakce laického obyvatelstva na prvnotní českou reformaci. V širším kontextu se však jedná o řádové reformy a observanci, jejich vliv na laické obyvatelstvo, disciplinaci kněžstva i laiků, nové formy zbožnosti šířící se Evropou, popularita kázání a náboženských slavností a rituálů, odpustků a modliteb, kultu svatých a zapojení vizuální kultury a různé další úpravy náboženského a církevního života. Mezi otázky, na něž by měly příspěvky v panelu odpovídat, patří: Jak se reforma v 15. století projevuje? Jak se různé inovace náboženského života šíří? Kdo a jak akceptuje změny? Kdo a jak změny podporuje a prosazuje? Jakou roli hraje tradice?