Města za socialismu

Garanti:

Abstrakt

Města za socialismu se stala hlavním cílem socialistického projektu společenské transformace, ale zároveň svým fyzickým stavem, podzemní infrastrukturou ale i habitem městského života stavěla této změně obrovské překážky. Panel zmapuje některé klíčové otázky z dějin českých a slovenských měst za socialismu: fyzická i symbolická proměna městské krajiny (prestižní stavby, proměny symbolických center, pomníky, názvy ulic a náměstí), plány a výstavba zcela nových měst a městských čtvrtí (sídlišť), procesy urbanizace a industrializace zejména 50. a 60. let, vývoj průmyslových měst, asanace a modernizace historických čtvrtí, ochrana památek, urbanistické plánování jako specifická expertíza v interakci s politickou mocí, proměna socialistických měst za normalizace (např. střet veřejné a soukromé dopravy), proměny městského života a trávení volného času, socialistické město jako místo propagandistických oslav i městských revolt během měnové reformy, majálesů, pražského jara či listopadu 1989. Přestože se dosavadní bádání soustředí především na Prahu a další velká města, panel usiluje i prezentaci výzkumu menších „provinčních“ měst. Panel je zamýšlen jako inter-disciplinární s účastí historiků umění, zejména architektury, sociologů, sociálních a kulturních antropologů či urbanistů. Panel se také vrátí k desítkám let trvající debatě, zda existovalo něco jako "socialistické město", či zda bychom spíše neměli mluvit o zvláštní opožděné variantě vývoje kopírujícího západoevropské urbanistické modely.