Vědecké poznání a příběh o pokroku jako mýtus moderní doby

Garanti:

Abstrakt

Věda a vědecké inovace představují jeden ze základních pilířů moderní doby, podle některých autorů vytváří významné specifikum západní civilizace včetně charakteristického způsobu myšlení. Během 19. a 20. století se však vědecký výzkum jak v přírodních, tak humanitních vědách stal ambivalentním činitelem vzhledem ke svému vztahu k ideologiím nacionalismu, rasismu, fašismu, nacismu a komunismu. Vědecký pokrok se také stal popularizovaným velkopříběhem a jistou podobou formy sociální koheze. Úkolem panelu bude tematizovat problémy, které jsou spjaty s tímto „mýtem“ moderní doby, a to z české perspektivy a s přihlédnutím k evropskému vývoji. Okruhy projednávaných příspěvků a témata diskuse: 1) Postavení vědy v západních společnostech, vývoj moderního vědeckého paradigmatu v rámci středoevropského prostoru. 2) Vztah mezi přírodními a humanitními vědami, sílící pozice přírodních věd, vzájemné inspirace, stýkání a potýkání. 4) Mýty o vědě a vědeckém pokroku v rámci univerzitního a akademického prostoru v českých zemích. 5) Věda a velké ideologie 19. a 20. století, jejich komplikovaný vztah a vzájemné ovlivňování. 6) Vědecká komunita a její problémy (soudržnost a diverzita, konkurence vědeckých institucí, interdisciplinarita).