Globální perspektivy českých hospodářských a sociálních dějin

Garanti:

Abstrakt

Předkládaný panel otevírá diskuzi k české historiografii hospodářských a sociálních dějin v kontextu evropského a světového vývoje. Jeho záměrem je postihnout nejen aktuální stav a vývoj oboru v celosvětovém měřítku v posledních pěti letech s důrazem na nová témata, metodologii, či institucionální aspekty, ale také vytýčit budoucí možné směřování oboru. V rámci panelu navrhujeme diskutovat o těchto tématech: 1. Diskuse a polemiky: zásadní práce světové historiografie hospodářských a sociálních dějin, které vyvyolaly širokou mezinárodní vědeckou, ale i veřejnou diskusi 2. Metodologické inovace: nové přístupy vs. návrat k tradičním metodám a potřeba reinterpretace starších výzkumů v nových kontextech ve světové i domácí historiografii 3. Národní a nadnárodní instituce a jejich vliv na rozvoj oboru: kongresy, oborová sdružení, odborná pracoviště, časopisecké platformy, mezinárodní projekty s českou účastí 4. Nové obzory:  nová témata světových i českých hospodářských a sociálních dějin aneb po „dlouhém“ 19. století do století válek, totalitárních režimů a post-totalitární transformace 5. Most mezi východem a západem: přínos českých hospodářských a sociálních dějin v globálním kontextu oboru, příp. domácí diskuse a polemiky.